Nano srebro, nanosrebro, nano złoto, nanozłoto, komponent nano srebro, komponent nano złoto

nano srebro tychy, nano srebro śląsk, nano srebro tanio

nano złoto tychy, nano złoto śląsk, nano złoto tanio

nano srebro, nano srebro zastosowanie, nano srebro działanie

nano złoto, nano złoto zastosowanie, nano srebro działanie

nano srebro z krzemionką, nano srebro i nano złoto, krzemionka

oliwa magnezowa ze złotem, oliwa magnezowa, oliwa magnezowa zastosowanie, oliwa magnezowa właściwości, oliwa magnezowa skład

Wyniki badań i eksperymentów

Analiza cząsteczek Nano Srebra i Nano Złota

srebro_b

analiza cząsteczki nano srebra

zloto_b

analiza cząsteczki nano złota

Wyniki badań mikrobiologicznych dla polipropylenu (PP) po 18 h inkubacji salmonella typhimurium

11

Folia PP bez dodatku srebra

12

Folia PP modyfikowana srebrem (86 ppm Ag)

Wyniki badań mikrobiologicznych dla polipropylenu (PP) po 18 h inkubacji staphylococcus aureus

21

Folia PP bez dodatku srebra

22

Folia PP modyfikowana srebrem (86 ppm Ag)

Wyniki badań mikrobiologicznych dla polietylenu (PE) po 18 h inkubacji salmonella typhimurium

31

Folia PE bez dodatku srebra
32

Folia PE modyfikowana srebrem (86 ppm Ag)

Wyniki badań mikrobiologicznych dla polietylenu (PE) po 18 h inkubacji staphylococcus aureus

41

Folia PE bez dodatku srebra
42

Folia PE modyfikowana srebrem (86 ppm Ag)

E. Coli na wykładzinie podłogowej PCV

Na fragment wykładziny podłogowej PCV zamknięty w jałowej płytce Petriego, posiewano 1 ml bakterii E.coli, następnie inkubacja 2 h w 37 º C i całość zalewano agarem LA i inkubowano w 37 º C przez 24 godziny. Po inkubacji można stwierdzić że na wykładzinie kontrolnej wyrosła duża ilość bakterii w postaci gęstej murawy. W przypadku wykładzin ze srebrem wzrost ten został zaburzony, i wraz ze wzrostem stężenia srebra malała ilość bakterii, co dowodzi w sposób jakościowy że „srebrne wykładziny” powodują zahamowanie wzrostu szczepu E.coli.

51525354

Korzeń pietruszki

Na zdjęciu po prawej stronie korzeń pietruszki trzymany w szczelnym, plastikowym pudełku spryskanym od wewnątrz NANO SILVER (50 ppm) przez 55 dni. Po lewej stronie korzeń trzymany w zwykłym szczelnym pojemniku.

6162

Te same korzenie pietruszki po 83 dniach:

6364

Te same korzenie pietruszki po 167 dniach:

65 66

Folia bakteriobójcza z Nano Srebrem

Poniżej folia bakteriobójcza z Nano Srebrem

71

Cytryna

81

Cząstka cytryny przechowywana przez 7 dni w pudełku z polistyrenu z zastosowaniem nanocząsteczek srebra (stężenie zaledwie 4 ppm).
82

Cząstka cytryny przechowywana przez 7 dni w pudełkiem ze zwykłego polistyrenu.

Skrzynki na mięso z polipropylenu

Po lewej stronie Nano Srebro, 100 ppm Ag. Natomiast po prawej skrzynka bez srebra
pierwszy dzień:

91 92

po 7 dniach:

93 94

po 14 dniach:

95 96